หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ถกงานใหญ่พระธรรมทูต
วันที่ ๐๔/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๗๐๖ ครั้ง

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ถกงานใหญ่พระธรรมทูต
วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้จัดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี ครั้งที่ 34/2553 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนางานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

มีพระธรรมโมลี รองอธิการ บดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ อเมริกา ณ พระอุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป

นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระธรรมทูตจากทั่วโลกกว่า 280 รูป เข้าร่วมประชุม

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ ว่า พระธรรมทูตไทยที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและทุกรูปต่างทำงานด้วยความเสียสละทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปทั่วโลก และเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตที่ผ่านมา

 


ด้านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการ บดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า การที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดผลจากการประชุมเมื่อปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยและสมัชชาสงฆ์ไทยได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อพัฒนาองค์กรพระธรรมทูตให้มีความเจริญก้าวหน้า เราจะเห็นว่า มีพระธรรมทูตที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากระจายกันอยู่ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น ทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตเป็นที่ยอมรับของชาวโลกต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในด้านวิชาการและแนวความคิดให้มากยิ่งขึ้น

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า "ตนอยากเห็นบทบาทของพระธรรมทูตในด้านการสร้างความเป็นเอกฉันท์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลก จึงควรเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสวดมนต์ เพราะการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตเกิดความสงบและสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้

 


ทั้งนี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานระหว่างพระธรรมทูต ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละรัฐ และเพื่อช่วยเหลือกิจการในวัดไทยในภาคพื้นทั่วสหรัฐ อเมริกา

ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกครองด้วยระบบมลรัฐ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตได้ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตที่กระจายอยู่ทั่วไป ในสหรัฐอเมริกามีความเป็นเอกภาพ จึงได้จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

ปัจจุบันมีวัดสมาชิกที่สังกัดของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน 91 วัด โดยแบ่งวัดออกเป็น 3 ประเภท คือ

วัดที่มีหลักฐานการจัดตั้ง ตามกฎหมายของรัฐ และถูกต้องตามระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จัดให้อยู่ในเครือของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีจำนวน 61 วัด

วัดที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังขาดเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่กำหนดไว้ จัดให้อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีจำนวน 27 วัด

วัดที่เป็นของชาวพุทธประเทศอื่นๆ แต่มีพระสงฆ์ไทยไปอยู่ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ จัดเป็นประเภทวัดที่อยู่ในความอนุเคราะห์ มีจำนวน 4 วัดและวัดทั้งหมดนี้มีกระจายอยู่ทั่วใน 32 มลรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน มีพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่จำนวน 444 รูป องค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีระบบการบริหารโดยคณะกรรมการอำนวยการทั้งสิ้น 16 รูป และไวยาวัจกร 1 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี มาจากการเลือกตั้งของคณะสงฆ์ที่สังกัดในสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน 58 วัด

ในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ คณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตและงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีปและประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

นับเป็นความสำเร็จในอีกระดับของสงฆ์ไทย

วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7157 ข่าวสดรายวันหน้า 29
 http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEEwTURjMU13PT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1DMHdOeTB3TkE9PQ==

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕