หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมทูตไทย กับ...สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา
วันที่ ๐๗/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๘๙๒ ครั้ง

   

 

 

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

     คมชัดลึก :ในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปลัดสุวัฒนวิชรคุณ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ผจล.วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ พระอุโบสถ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี พระธรรมโมลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 

    นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระธรรมทูตจากทั่วโลกกว่า ๒๘๐ รูป ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

   ขณะเดียวกัน ทางวัดจัดให้มีพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต และงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

   การประชุมพระธรรมทูตและสมัชชนสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้น ณ ดินแดนไกลโพ้นทะเล ถิ่นที่มีพระสงฆ์ไทยเดินทางมาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้ภาษาและวัฒนธรรมจะยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชุมชนท้องถิ่น แต่ความตั้งใจจริงในการทำหน้าที่ก็ทำให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลก ที่พระสงฆ์ไทยได้มีบทบาทต่อเวทีชาวโลกอย่างมหาศาล นับเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งต่อการพระศาสนาของสงฆ์ไทย

  นายดอนได้กล่าวยกย่องพระธรรมทูตไทยที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า พระธรรมทูตเป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และทุกรูปต่างทำงานด้วยความเสียสละ ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปทั่วโลก และเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติที่ผ่านมา มองว่าเสียงธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจของผู้คนชาวไทยให้สงบร่มเย็นได้ ขณะเดียวกันชาวโลกต่างมองว่า ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา จากการที่ได้สนทนากับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องการจัดตั้งสถานที่สำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาท มีพระสงฆ์จากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมดำเนินงาน  โดยมองมาที่ประเทศไทย เพราะเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา

  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า หลังจากได้มารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ก็มิได้มุ่งหวังเพียงแค่มีโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตแล้วจัดส่งมาปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเท่านั้น แต่ต้องการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังประเทศใด ก็ทำให้โลกเกิดความสงบร่มเย็นได้ การที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดผลจากการประชุมเมื่อปีที่แล้ว ที่มหาวิทยาลัยและสมัชชาสงฆ์ไทยได้ลงนามในข้อตกลง เพื่อพัฒนาองค์กรพระธรรมทูตให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้สามารถที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากระจายกันอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยมหาวิทยาลัยเองก็จะให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และแนวความคิดให้มากยิ่งขึ้น

 ทางด้าน ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า มหาเถรสมาคมอยากเห็นบทบาทของพระธรรมทูตในด้านการสร้างความเป็นเอกฉันท์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลก ขอถวายความคิดเห็นว่า พระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสวดมนต์ เพราะการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตเกิดความสงบและสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้

สมัชชาสงฆ์ไทย
   พระครูวิเทศพรหมคุณ (พระ ดร.มหาวินัย) เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม (Wat Promkunaram) เมืองฟีนิกส์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา กล่าวว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ประสานงานระหว่างพระธรรมทูต ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละรัฐ และเพื่อช่วยเหลือกิจการในวัดไทยในภาคพื้นทั่วสหรัฐอเมริกา และยังได้สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างพระธรรมทูตในต่างประเทศทั่วโลก

  ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบบมลรัฐ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตได้ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตที่กระจายอยู่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกามีความเป็นเอกภาพ จึงได้จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

   ปัจจุบันมีวัดสมาชิกที่สังกัดของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน ๙๑ วัด โดยแบ่งวัดออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑.วัดที่มีหลักฐานการจัดตั้งตามกฎหมายของรัฐ และถูกต้องตามระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จัดให้อยู่ในเครือของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีจำนวน ๖๑ วัด

  ๒.วัดที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังขาดเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่กำหนดไว้ จัดให้อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีจำนวน ๒๗ วัด

   และ ๓.วัดที่เป็นของชาวพุทธประเทศอื่นๆ แต่มีพระสงฆ์ไทยไปอยู่ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ จัดเป็นประเภทวัดที่อยู่ในความอนุเคราะห์ มีจำนวน ๔ วัด และวัดทั้งหมดนี้มีกระจายอยู่ทั่วใน ๓๒ มลรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

  พระ ดร.มหาวินัย ยังบอกด้วยว่า องค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีระบบการบริหารโดย คณะกรรมการอำนวยการทั้งสิ้น ๑๖ รูป และไวยาวัจกร ๑ คน ดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี มาจากการเลือกตั้งของคณะสงฆ์ที่สังกัดในสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน ๕๘ วัด โดยการเลือกตั้งสมัชชาสงฆ์ครั้งล่าสุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕  คือ ๑.พระเทพกิตติโสภณ วัดวชิรธรรมปทีป เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ๒.พระสุนทรพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส เทกซัส เป็นรองประธาน รูปที่ ๑ ๓.พระราชธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส เป็นรองประธาน รูปที่ ๒  ๔.พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์ แคลิฟอร์เนีย เป็นรองประธาน รูปที่ ๓ และ ๕.พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซีเป็นเลขาธิการ

  "พระธรรมทูตเป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และทุกรูปต่างทำงานด้วยความเสียสละ ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปทั่วโลก"

0 เรื่อง ไตรเทพ ไกรงู 0
0 ภาพ สมหมาย สุภาษิต (มจร.) 0

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 7 กรกฎาคม 2553


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕