หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.วข.พะเยา การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio)
วันที่ ๐๘/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๙๔๓ ครั้ง

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา สำนักงานวิชาการ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลภาระงานของบุคลากร เพื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
        
๑.    เพื่อมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           ๒.    เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรวัสดุสำนักงานเกินความจำเป็น และประหยัดงบประมาณ
           ๓.    เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีหลักฐาน
           ๔.    เพื่อลดขั้นต้อนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
           ๕.    เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร (ขั้นเงินเดือน)


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕