หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๕/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๔๒๗๓ ครั้ง

         โดยที่คณะกรรมการบริหารห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาัลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มติย้ายที่ทำการไปตั้งอยู่ ณ ที่แห่งใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๓  โดยสามารถติดต่อได้ ณ ที่อยู่ดังนี้

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด         หมู่ที่ ๔  บ้านท่าเยี่ยม ถนนแจ้งสนิท  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐

โทรศัพท์  ๐๔๓ - ๕๖๙๕๑๗

โทรสาร  ๐๔๓ - ๕๖๙๔๘๗

 


แหล่งข่าว : ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕