หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุม กก ดำเนินงานครูพระสอนศีลธรรม
วันที่ ๑๕/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๙๐๖ ครั้ง

มหาจุฬาฯ วังน้อย 14 กรกฎาคม 53: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมี พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นโครงการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการรับสมัครพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจัดฝึกอบรมและส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปีงบประมาณ 2553  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการ จำนวนเงิน สี่ร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท มีอัตราครูพระที่อยู่ในความรับผิดชอบ 18,000 รูป นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2553 นี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ถวายทุนฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการ ประกอบด้วย ทุนอบรมวิทยากรแม่แบบ จำนวน 70 ทุน เป็นเงิน 1,400,000 บาท และทุนอบรมพระนักเทศน์ประจำจังหวัด 678 ทุน เป็นเงิน 3,390,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕