หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดอบรมปฏิบัติการเขียนโครงการิจัย รุ่นที่ ๕
วันที่ ๒๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๙๓๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม    ๒๕๕๓   พระครูปลัดสุวัฒนวิชรคุณ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ผจล.วัดอรุณราชวราราม  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สำนักงาน ๒ มจร อยุธยา ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓  โดยมีผู้ เข้าร่วมในโครงการ จำนวน ๘๒   รูป/คน  


                           
                           รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึงเป้าหมายการอบรมเพื่อให้บุคลากรของ มจร มีความรู้และความเข้าใจและทักษะในการเขียนโครงการวิจัยอันจะทำให้มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาถึงระดับนานาชาติได้
การอบรมครั้งนี้ มี ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  เป็นวิทยากรหลัก มีวิทยากรสมทบ เช่น พระศรีคัมภีร์ญาณ พระวิสุทธิภัทรธาดา พระสุธีธรรมานุวัตร พระศรีสิทธิมุนี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร)  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร ผศ.บุญมี แท่นแก้ว ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ ดร.ประมูล สาระพันธุ์ อ.สนิท ไชยวงศ์คต เป็นต้น  
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕