หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฮาร์วาดเสนอที่นั่งถาวรด้านวิชาการพระพุทธศาสนาให้ไทยดำเนินการ
วันที่ ๒๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๘๓๐ ครั้ง

        ในกล่าวสุนทรพจน์เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่อุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ค ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นอกจากชมเชยบทบาทพระธรรมทูตว่าพระธรรมทูตไทยว่า เป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ยังชื่นชมกับบทบาทวัดและคณะสงฆ์ไทยที่มีส่วนเยียวยาจิตใจคนไทย ในภาวะวิกฤต และเป็นองค์กรหลักที่เชื่อมโยงให้เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้และรักวัฒนธรรมไทย พร้อมกับบอกข่าวดีว่ามหาวิทยาลัยฮาณ์วาด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเสนอ Perpetual chair หรือที่นั่งถาวรด้านวิขาการทางพระพุทธศาสนาให้ไทยดำเนินการ

    ท่านกล่าวว่าการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องใหญ่ประจำปี ในแต่ละปีที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์ยิ่ง ปีนี้ ก็เชื่อเช่นกันว่าเรื่องที่จะพิจารณากันในที่ประชุมคงมีเรื่องที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้เช่นวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ได้ผลยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะเผยแพร่แก่คนท้องถิ่นและต่างชาติที่อยู่ในประเทศนี้ รวมไปถึงคนไทยที่เข้าวัดเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจด้วย

    ในการให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว เอกอัคครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกากล่าวว่าปีนี้เรามีเรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย สร้างความรู้สึกหลาย อย่างรวมทั้งความรู้สึกหดหู่ให้แก่คนไทย วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเยียวยาความรู้สึกนั้นไม่ให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจของคนไทยได้ส่วนหนึ่ง ภารกิจเกี่ยวกับคนไทยค่อนข้างชัดเจน เป็นเรื่องที่วัดทำกันมาสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะการศึกษาที่ให้แก่เยาวชนนั้นหากไม่มีวัดช่วยไว้ จะเกิดช่องว่างอย่างสูง ระหว่างเด็กไทยที่เกิดที่นี่ กับวัฒนธรรมไทย และกับประเทศไทย 

    ในการกล่าวสุนทรพจน์ถวายพระธรรมทูตที่มาประชุมสมัชชา 400 กว่ารูปในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่อุโบสถวัดวชิรธรรมปทีปนั้น ท่านได้กล่าวถึงข้อเสนอของมหาวทยาลัยฮาร์วาดที่เสนอ Perpetual Chair ให้ไทยดำเนินการ ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาด มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเถรวาท ตามที่เขามีความสนใจพระพุทธศาสนาสายนี้ ทั้ง ที่เขามีตัวเลือกอีกมากเช่นทิเบตเป็นต้น แต่เขาเสนอให้ไทยก่อน ข้อเสนอนี้หากได้รับการปฏิบัติจะทำให้ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทสูงทางด้านนี้อยู่แล้ว ได้มีบทบาททางวิชาการเข้าไปในวงการมหาวิทยาลัยชั่วกาลนาน ตราบเท่าที่มหาวิทยาลัยยังอยู่ และคงอยู่ต่อไปเพราะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและของโลก

    ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาตัวจริงของโลก บางทีเราเรียกว่าตัวจริงเสียงจริง จะเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นที่ไหนในโลก ประเทศไทยย่อมเข้าไปแก้ปัญหานั้นสมอ ฉะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลงลึกทางวิชาการพุทธศาสนาอันเป็นส่วนที่เติมเต็มได้เมื่อได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกเช่นฮาร์วาด

    จึงขอฝากสมัชชาสงฆ์ไทย หากมีเวลากรุณาพิจารณาประเด็นนี้ เพื่อผลักดันกันต่อไปข้างหน้า 

    เมื่อถามว่าทำไมฮาร์วาดเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ท่านตอบว่าสตีฟ ยัง ลูกชาย มร.ยังอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอและตัวท่านเอกอัครราชทูตเองก็ได้พูดกับคณบดีของมหาวิทยาลัยทางด้านศาสนาแล้ว โดยคณบดีบอกว่าเป็นความสนใจส่วนตัวของเขา หากพ้นเขาไปแล้ว มีคนอื่นมาดำรงตำแหน่งนี้ อาจไม่ใช่ประเทศไทย อาจจะเป็นประเทศอื่น หรือศาสนาพุทธแบบทิเบตก็ได้ หากเป็นทิเบตจะมีการสนับสนุนเยอะเลย เพราะเขารู้จักทิเบตดีกว่า 

     ท่านทูตจึงคิดว่าข้อเสนอนี้จะลงตัวได้ดีกับสภาพการณ์ทั่วไปในประเทศไทย เพราะไทยนั้นเป็นประเทศที่มีวัดมากที่สุดในโลกอยู่แล้ว เช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีวัดไทยมากที่สุดในโลกเช่นกัน นับจำนวนได้เป็นร้อยวัดขึ้นไป ในขณะที่ประเทศอื่น นับได้จำนวนสิบเท่านั้น จึงสามารถบอกกล่าวได้ว่าความสามารถของไทยด้านพระพุทธศาสนานั้นมีชัดเจน แต่ยังไม่ครบถ้วนถ้าหากยังทำกันอยู่ในกลุ่มคนไทยด้วยกัน ดังที่เราเห็นกันทั่วไปที่ดูแลสารทุกจ์สุกดิบ ให้กำลังใจ และประกอบกิจกรรมต่าง จึงอยากเห็นการยกระดับขึ้นมาถึงคนที่เป็นเจ้าของประเทศ ที่เขาสนใจปรัชญาศาสนาพุทธ ทั้งธรรมะและการปฏิบัติ 

   เมื่อทั้งสองสิ่งรวมตัวกันแล้วความเชื่อและบทบาทของไทยในพระพุทธศาสนาในสายตาคนทั้งโลกจะครบบริบูรณ์ ไม่ใช่เฉพาะในแง่ของจำนวนวัดที่มีอยู่ แต่ในแง่คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาด้วย

     ท่านให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงข้อเสนอของฮาร์วาดว่าเริ่มจากมีที่นั่งถาวรก่อน แล้วจึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และค้นคว้าทางวิชาการควบคู่กันไป ที่นั่งถาวรนี้จะอยู่ในมือของคนไทย สามารถดำเนินการได้ทุกรูปแบบ เพราะถือว่าเขายกให้ประเทศไทย จะทำกิจกรรมการเผยแพร่ในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยทำในนามมหาวิทยาลัยฮาร์วาด มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เราได้ยี่ห้อฮาร์วาดมาเสริมการเผยแพร่พระพุทธศานานั้นถึอได้ว่ามีค่ายิ่ง

   ส่วนการผลักดันให้เป็นรูปธรรมนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยต้องมีส่วนผลักดันด้วยแน่นอน พร้อมกับสารภาพว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดสดร้อน ก่อนประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยไม่กี่วันหลังจาก (สมัชชาสงฆ์ไทยประชุม 24-26 มิถุนายน 53) หลังจากประชุมสมัชชาแล้วท่านจะลงนามในหนังสือ ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้รัฐบาลส่งเสริมต่อไป ทั้งนี้โครงการนี้มีเงินงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยทางไทยออกส่วนหนึ่ง ทางเอกชนที่สนับสนุน หรือฮาร์วาดออกส่วนหนึ่ง แต่เป็นจำนวนเท่าใดนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้

    ศาสนาอื่น มีที่นั่งถาวรในฮาร์วาดหมดแล้ว เว้นแต่พุทธเท่านั้น แม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยอยู่ 2 ท่านก็ตาม

หากได้มีที่นั่งตามที่ฮาร์วาดเสนอให้มา จะทำให้ได้ทั้งบุคคลที่มีความชำนาญรวมทั้งพระสงฆ์ที่มีบทบาทอยู่แล้ว มีสถานที่ถาวรในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆได้อย่างมีเกียรติ

    ท่านเอกอัครราชทูตไทยยังคิดในแง่ดีว่าลูกหลานไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ถ้าหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จะทำให้สามารถเผยแพร่ศาสนาต่อไปเป็นสากลได้ ไม่ใช่มีวัดมากอย่างเดียวต้องมีคุณภาพเสริมเช้ามาด้วยจึงจะได้ห็นภาพชัดว่าพุทธศาสนามีทิศทางการเดินอย่างมีคุณภาพ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกากล่าวในที่สุด

ด้าน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่เอกอัครราชทูตไทย แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ต้องการให้ประเทศไทยมีที่นั่งเพื่อการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตก่อนส่งไปปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละประเทศนั้น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีพระธรรมทูตอาสาไปปฏิบัติศาสนกิจจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยก็มีเป้าหมายที่ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเสนอแนวทางมาจึงถือเป็นสิ่งที่มองในเป้าหมายเดียวกัน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ยินดีที่จะรับเรื่องนี้ไปประสานดำเนินการ แต่ทั้งนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/รายงาน

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕