หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งปม.2555
วันที่ ๐๖/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๘๒๑ ครั้ง


       

 

 

 

 

          

    ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดทำรายละเอียดขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเปิดรับข้อเสนองานวิจัย ดังนี้
 
สิงหาคม 2553          รับข้อเสนอวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555
กันยายน ตุลาคม 2553   ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณประจำปี 2555 
 

 
 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑. เคยผ่านการอบรมปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยมาแล้ว อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
๓. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. เป็นอาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

คลิกแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่นี้ :
userfiles/file/research%20project.doc

ติดต่อ:-
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
           
วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯห้อง 207    
            
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2226-3398, 0-2623-5369 ภายใน 1121
            E-mail : budrsin@mcu.ac.th

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕