หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ และบรรยายกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วันที่ ๒๔/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๔๙๙ ครั้ง

      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ประชุมชีแจง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ (การจัดสรรภายใน) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งได้แนบแผนปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ด้วย
      ดังนั้น ขอให้ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ หรือหน่วยงานที่สังกัด ได้จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงปบระมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ โดยเร่งด่วน 
      ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 03524 8016, 035-248-000 ต่อ 8758, โทรสาร 0 3524 8017 E-Mail: mcuplan@mcu.ac.th

      ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ควิกเพื่ดดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ ๒๕๕๔ (โปรแกรม WinZip หรือ Winra) 
       ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้แล้ว ที่หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน เมนูดาวโหลด หัวข้อ ไฟล์เอกสารสารต่าง หรือกดที่นี้

 


แหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕