หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๐๒/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๒๑๐ ครั้ง

     

 

       สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554  ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (สำนักงาน ๒) มจร อยุธยา 
           เพื่อให้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ2554 ได้รับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้เป็นปัจจุบัน ก่อนขออนุมัติรับงบประมาณอุดหนุนโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ทำสัญญารับทุนอุดหนุนและดำเนินการวิจัยตามโครงการต่อไป


 
พร้อมกันนี้ หากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ท่านใดประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ2554 (รับเพิ่มเติมจำนวนจำกัด) ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2553

ติดต่อ
:-
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ห้อง 207    
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2226-3398, 0-2623-5369 ภายใน 1121


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕