หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วิปัสสนา 7 เดือนถวายพระราชกุศล
วันที่ ๐๒/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๗๕๕ ครั้ง

วิปัสสนา7เดือนถวายพระราชกุศล      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม
ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครง การการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ หลักสูตรดังกล่าวจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา เขตบาพีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นคร ปฐม เป็นผู้บริหารหลักสูตร ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยมีทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เมื่อศึกษาภาควิชาการ 3 ภาคการศึกษาแล้ว นิสิตทุกรูป/คน จะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน การเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาครั้งนี้ เป็นพระนิสิต รุ่นที่ 3-4-5 จำนวน 106 รูป/คน กำหนดปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 รวม 210 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี" ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ อาราธนาพระอเตชินทะ กัมมัฏฐานาจริยะ ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนาจากสำนักมหาสีสาสนเยกต้า กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า พร้อมคณะ เป็นองค์บรรยายและสอบอารมณ์

     ในปีการศึกษา 2552 กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้อนุมัติถวายทุนเพื่ออุปถัมภ์การจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ปีละ 25 ทุน ติดต่อกัน เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 75 ทุน ทุนละ 50,000 บาท และได้รับการอุปถัมภ์จากคณะอุบาสกอุบาสิกา วัดพิชยญาติการาม เขต คลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อได้ประกอบพิธีปฐม นิเทศแล้วคณะนิสิตทั้ง 106 รูป/คน พร้อมคณะอุบาสกอุบาสิกากว่า 500 คน ได้เดินทางมาลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเดินทางไปปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 7 เดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าว ผู้ประสงค์ถวายการอุปถัมภ์โครงการสอบถามรายละเอียดที่ โทร.08-1943-2665

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7186 ข่าวสดรายวัน
หน้า 32

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕