หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วส่งพระสงฆ์ ๕ รูปจำพรรษา ณ ประเทศอินเดีย
วันที่ ๐๔/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๓๗๒๒ ครั้ง
 


 

   พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปิดเผยว่า ในพรรษากาลปี ๒๕๕๓ นี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย โดยพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ได้มอบหมายให้ห้องเรียนวัดพระแก้ว คัดเลือกพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ รูป เพื่อเดินทางไปรับการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตภาคพิเศษที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

    โครงการดังกล่าว ได้รับความอุปถัมภ์จากชมรมโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสไปศึกษาและรับการอบรม ณ สังเวชนียสถานทั้งในอินเดียและเนปาล จากสถานที่จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวกเคยประทับอยู่ การได้ไปเยี่ยมเยียนกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สถานศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นโอกาสให้พระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับผลการปฏิบัติรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จะจำพรรษาที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และจะกระทำสัตตาหะ (ไปพักที่อื่นได้ภายใน ๗ วัน) เพื่อไปพักปฏิบัติในสังเวชนียสถานอื่น ๆ ด้วยตลอดพรรษา

     สำหรับพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
   ๑. พระครูโอภาสเจตยารักษ์ เจ้าคณะตำบลโยนก อ.เชียงแสน พระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ปีที่ ๔
   ๒. พระครูใบฎีกาสุวิทย์ กลฺยาโณ  วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
   ๓. พระสมุห์ปรีชา มหาปุญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดป่ายาง อ.แม่สาย
  ๔. พระมหาภัทรพล  อติเมโธ วัดเชตวัน (พระนอน) ต.เวียง อ.เมือง
   ๕. พระสมบัติ  ขิปฺปาภิญฺโญ  พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดป่าซาง อ.แม่จัน


   พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป กำหนดเดินทางไปจำพรรษา(หลัง) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม และเดินทางกลับในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

http://www.watphrakaew-chiangrai.com/release2.php?id=71


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕