หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ถวายร่มแด่พระนิสิต มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว
วันที่ ๐๔/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๔๗๒๙ ครั้ง
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะตัวแทนชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้ถวายร่ม จำนวน ๒๕๐ คันแด่พระภิกษุสามเณรนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว ณ ห้องเรียนวัดพระแก้ว

ตามที่ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้มีกุศลเจตนาสร้างร่มจำนวน ๒๕๐ คัน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรทีเดินทางมาจากวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาเล่าเรียนที่วัดพระแก้ว นั้น บัดนี้ ได้ถวายร่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อนึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างร่มในครั้งนี้ ตกคันละ ๘๓ บาท เป็นเงิน ๒๐,๗๕๐ บาท

จึงเจริญพรเพื่อทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน
พระครูสุธีสุตสุนทร

http://www.watphrakaew-chiangrai.com/release2.php?id=70


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕