หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชสุพรรณบัฏและถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
วันที่ ๒๕/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๓๑๔๔ ครั้ง

   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553  ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชสุพรรณบัฏ  แด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อมฺพรเถร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกอบพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ แด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ มเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

    ด้านการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศนั้น พระะรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า "สืบเนื่องจากที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้บำเพ็ญศาสนกิจนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ เช่น ในด้านการปกครอง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 กรรมการคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ด้านการศึกษา เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี กรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านการเผยแผ่ เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และขยายไปยังเมืองใหญ่ๆ อีกหลายเมือง ด้านสาธารณูปการ เป็นประธานกรรมการปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดราชบพิตรฯ เป็นประธานสร้าง หอจินตากรมหาเถระ ที่วัดเชตะวัน จังหวัดลำปาง ในวาระ 8 รอบ 96 ปี สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (จินตากรมหาเถระ)"

    อธิการบดี มจร กล่าวอีกว่า "ด้วยเกียรติคุณดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎ๊บัณพิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2553 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มาประกอบพิธีถวายในวันนี้"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว/ภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕