หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.ร่วมมือนักวิชาการ 16 ชาติ
วันที่ ๑๒/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๑๒๐ ครั้ง

    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร.ได้ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาจัดประชุมนักวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเพื่อพัฒนาโครงการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. โดยมีนักวิชาการทางพุทธศาสนากว่า 30 รูป/คน จาก 16 ประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา 4 ภาษาหลัก คือ บาลี สันสกฤต จีนและ  ทิเบต ให้แล้วเสร็จเพื่อสามารถเผยแพร่ทั่วโลกภายในปี 2554
   
    “สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป คือ นักศึกษา    นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและบุคคลทั่วไป สามารถค้นหาตำรา หรือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ต้องการในห้องสมุดของวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยทั่วโลกว่า มีหนังสือเล่มที่ต้องการอยู่ที่ใดบ้าง โดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด เป็นการประหยัดเวลา และสะดวกในการค้นหา เมื่อทราบแหล่งที่มาของตำรา หรือคัมภีร์ที่ต้องการแล้วย่อมสามารถที่จะใช้บริการยืมหนังสือที่เป็นไฟล์ดิจิทัล และไฟล์เอกสาร   ระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบันได้ทันที” อธิการบดี มจร.กล่าว.

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 12 ตุลาคม 2553

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕