หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รก.ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมประชุมกับองค์กร Universal Peace Federation ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
วันที่ ๑๔/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๙๕๒ ครั้งวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

                 รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมประชุมกับองค์กร Universal Peace Federation ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้

รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ (พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ไปร่วมประชุมกับองค์กร Universal Peace Federation เรื่อง “ความสำคัญของศาสนาเพื่อสันติภาพและการพัฒนามนุษย์” ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
           ที่ประชุมได้พูดถึงความสำคัญของศาสนาต่างๆว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ ที่ประชุมได้ยกประเด็นสำคัญของคำสอนของศาสนาต่างๆขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น ศาสนาคริสต์สอนให้รักแม้กระทั่งศัตรู ศาสนาอิสลามเน้นในเรื่องจริยธรรมที่นำมาปฏิบัติได้ ให้ปกป้องชีวิตและสิทธิของตนเองไม่ให้ลิดลอนและทำลายสิทธิของผู้อื่น พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจและเห็นว่าชีวิตและร่างกายของผู้อื่นก็เป็นชีวิตร่างกายของตน
            นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นว่ารากฐานของสันติภาพที่สำคัญต้องมาจากครอบครัวที่อบอุ่น
            การก่อตั้งสภาศาสนนาในองค์การสหประชาชาติ แต่มีข้อที่จะต้องพูดกันในรายละเอียดอีก กล่าวคือ  ต้องพยายามให้มีสภาศาสนาในแต่ละประเทศเสียก่อนแล้วค่อยมารวมกันเป็นสภาศาสนาในสหประชาชาติในภายหลัง
            สันติภาพในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง จึงไม่มีข้อตกลงอะไรที่เป็นประเด็นหลักได้
            และเรื่องการให้ความช่วยเหลืออาหารแก่ประเทศเกาหลีเหนือ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรสมาคมแต่งตั้งอธิการบดี มจร ร่วมศึกษาแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนา  
  ขอเชิญชม วีดีโอเทปบันทึกภาพในงาน พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  พระพรหมเวที บรรยายพิเศษ โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  
  เปิดตัวทูตวิสาขบูชานานาชาติปี58  
  ไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ  
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. แถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕