หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๔ ตำแหน่ง
วันที่ ๑๙/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๒๐๑๗ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้


 

ส่วนงาน  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ ๒๗๒
คุณสมบัติ

        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้ดี
        - มีความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการบริหารงานเลขานุการ งานสารบรรณ การเงินและบัญชี ร่างหนังสือโต้ตอบเอกสารพิธีการและการติดต่อประสานงาน
        - เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน    จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ ๒๘๓
คุณสมบัติ

        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการวัดผลและประเมินผล และสถิติ
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้ดี
        - มีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการงานทะเบียนและการวัดผลการศึกษาและการติดต่อประสานงาน
        - เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ ๒๗๕
คุณสมบัติ

        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้ดี
        - มีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี และการติดต่อประสานงาน
        - เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ ๒๗๖
คุณสมบัติ

        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้ดี
 - มีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการงานห้องสมุด และการติดต่อประสานงาน
        - เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

<<คลิกที่นี้ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>


 กำหนดรับสมัคร /สอบคัดเลือก

- ๑๓ - ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เปิดรับสมัคร  (เว้นวันอาทิตย์และวันธรรมสวนะ)
- ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓         
                    - เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สอบข้อเขียน
                    - เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๗.๓๐ น. สอบภาคปฏิบัติ
- ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๑ - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์**

- ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
- ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล

* ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕