หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เยือนจีนถกพุทธศาสน์
วันที่ ๒๖/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๕๒๗ ครั้ง
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค.มจร.ได้รับเชิญจากคณะสงฆ์วัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับจีน ในหัวข้อ “เมือง โลก วิถีชีวิต” เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในภาวะที่เมืองมีความเจริญ วิถีชีวิตของผู้คนในการนับถือศาสนา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของไทย และคณะสงฆ์มหายานของจีนด้วย     

พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ในโอกาสนี้ มจร.ได้เตรียมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ท่าน เจษิ่ง เจ้าอาวาสวัดพระหยกขาว ในวันที่ 26 ต.ค. ซึ่งในพิธีดังกล่าวจะมีการแสดงมุทิตากถาจากพระเถระ ผู้นำจากผู่โถวซาน ประชาชนและศาสนาเขตเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ มจร.ยังจะสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนากับนักวิชาการจีน อาทิ ศ.หยูอู๋จิน และ ศ.สวี่หงซิ่ง คณะปรัชญา มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น อาจารย์หลี่เซี้ยงผิง ผอ.ศูนย์สังคมศึกษาและศาสนา มหาวิทยาลัยครูฮวาตง อาจารย์หลิวเหยียนชุน เลขาธิการศูนย์สังคมและวิทยาศาสตร์เซี่ยงไฮ้ และอาจารย์เซี๊ยะจินฮวา นักวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยสังคมและวิทยาศาสตร์เซี่ยงไฮ้ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553

ข้อมูล: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕