หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร ชวนชาวจีนเรียนรู้ศก.พอเพียง
วันที่ ๓๐/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๙๙๙ ครั้ง

 

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าว ภายหลังสักการะพระประธานวัดพระหยก ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ว่า ตนได้นำคณะมาร่วมสัมมนาวิชาการซึ่งถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์จีน โดยเฉพาะการสานสัมพันธ์ด้านการศึกษา ซึ่งตนในฐานะอธิการบดี มจร. ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาบรรยายเพื่อให้รู้ว่า สังคมไทยมีการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและอย่างยั่งยืนได้อย่างไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยเฉพาะวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ ซึ่งนับวันจะขาดความมีน้ำใจ และขาดการมีจิตอาสา
    
“อาตมาจะบรรยายให้ชาวจีนเห็นว่า การอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ต้องพัฒนาตามหลักภาวนา 4 คือ ต้องพัฒนากาย อารมณ์ จิต และปัญญา โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจจะต้องเน้นให้มาก ๆ จะต้องสร้างคนให้มีจิตอาสามากขึ้น หากไม่พัฒนาจิตใจจะทำให้เมืองกลายเป็นป่าคอนกรีตที่ไม่มีชีวิต ทั้งนี้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ชาวจีนเห็นตัวอย่างของไทยว่า ถึงแม้จะเป็นเมืองใหญ่ แต่เราก็มีวัดเป็นศูนย์กลางคอยอบรมจิตใจคนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนไทยยังไม่แล้งน้ำใจและยังมีจิตใจโอบอ้อมอารีอยู่ ซึ่งอาตมาจะนำข้อดีของไทยไปแลกเปลี่ยนให้ชาวจีนได้เห็นและจะเก็บสิ่งที่ดีจากการพัฒนาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนกลับไปพัฒนาพระพุทธศาสนาของเราด้วย” อธิการบดี มจร กล่าว.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2553


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕