หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กฐินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๗/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๓๑๒ ครั้ง

กฐินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทย เป็นสถานที่จัดการศึกษา และมีสถานที่อยู่ปฏิบัติธรรมของคณาจารย์ และพระนิสิต ทุกปีจะมีพระอยู่จำพรรษาและได้รับอานิสงส์กฐินทานจากทายก ทายิกาเป็นเนืองนิตย์ กฐินทานในปี ๒๕๕๓นี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนท่านทายก ทายิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน นักธุรกิจ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถวายพระภิกษุผู้จำพรรษาครบไตรมาสประจำสถานที่ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้

       ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน  ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 จุดประสงค์ : สมทบทุนก่อสร้างอาคารหอส่งน้ำบาดาลและที่บูรณปฏิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม
 เจ้าภาพ     : ประชาชนทั่วไป ยังไม่มีเจ้าภาพจอง

       ครั้งที่ ๒  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
 จุดประสงค์ : ระดมทุนก่อสร้างอาคารที่พักโยคีผู้ปฏิบัติธรรม  จำนวน ๓๐ ห้องๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท
 เจ้าภาพ     :   ๑.   คุณกัลป์นันทิ - คุณกัญญ์กานต์  ทวีโรจน์ธนกุล
        ๒.  คุณอัสนี - คุณสุมนา  ภูตระกูล
        ๓.  คุณศุภกิจ - คุณณัฐกานต์  สังสรรค์อนันท์
        ๔.  คุณธีรภัทร์ - คุณกัลขวัญกนิษ  เหล่าสุวรรณรัชต และประชาชนทั่วไป

      ครั้งที่ ๓  วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 จุดประสงค์ : ระดมทุนซื้อที่ดิน  สร้างวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ
 เจ้าภาพ     :  นางสนธยา  กล่อมเปลี่ยน  และประชาชนทั่วไป

ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล  ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๔๓, ๐๘-๑๙๒๕-๑๔๙๑ 
หรือ บริจาคได้ที่ฝ่ายธรรมวิจัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร โทร ๐-๒๖๒๓-๖๓๒๕, ๐-๒๒๒๖-๖๒๕๓  แฟ็ก ๐-๒๒๒๖-๖๒๕๒


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕