หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แนะคนไทยสร้างปรองดองตามรอย ร.5
วันที่ ๓๐/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๗๒๖ ครั้ง

   

      “พระธรรมโกศาจารย์” แนะคนไทยปรองดองตามรอยกรณียกิจ ร.5 ทรงปกครองประเทศจนพ้นภัย

 

 

    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร มจร. พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคต สมเด็จพระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และประกอบพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2553 โดยภายในงานดังกล่าว อาตมาได้ทำการปาฐกถา เรื่อง “สมเด็จพระปิยมหาราช กับกุศโลบาย เพื่อความปรองดอง” เห็นว่า ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัย และเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน ก็ด้วยพระปรีชาสามารถของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไทย นอกจากนี้ พระองค์ยังได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไว้ให้พระสงฆ์ และคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ ยังทรงประกาศเลิกทาสในท่ามกลางกระแสคัดค้านของของแต่ละฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นเดียวกับปัจจุบัน แต่พระองค์ก็ทรงมีกุศโลบายที่สามารถสร้างความปรองดองในชาติ จนประเทศไทยได้คงความเป็นเอกราชอยู่ถึงปัจจุบัน

   “เด็ก และเยาวชนไทยต้องตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์สร้างไว้ มีความรักความสามัคคี เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ ลดความเห็นแก่ตัวพวกตัว โดยเฉพาะในขณะนี้ คนไทยหลายส่วนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยธรรมชาติ คนไทยควรลดความขัดแย้งทางความคิด และหันกลับมาสร้างความปรองดองกัน ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าหลวงเคยทำแบบอย่างไว้เมื่อครั้งอดีต

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2553

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕