หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เตือนพัฒนาเมืองอย่าลืมสร้างคนดี
วันที่ ๒๙/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๓๔๖ ครั้ง
       
จากการสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ณ วัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวปาฐกถาเรื่อง มรรควิธีรังสรรค์นคราเพื่อโลกาที่ดีกว่าเดิมว่า การพัฒนาเมืองทั้งกรุงเทพมหานครและนครเซี่ยงไฮ้ จะต้องเน้นนโยบายไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ หากเห็นว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ควรแก้ไข และเลือกรับเอาสิ่งใหม่ที่ดีมาผสมผสานกับของเก่าให้เกิดความกลมกลืนและมีคุณภาพ อย่างกรุงเทพฯ มีจุดเด่นยึดหลักทางสายกลางความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ทำลายวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ได้ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นที่จดจำของผู้คน แต่หากทั้งสองเมืองขาดธรรมะ ขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีแล้ว ความมีเสน่ห์ของเมืองใหญ่ก็จะหายไปได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรลืม
    
   พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อไปว่า การที่ มจร. ได้ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศ (Dhamma Communication) แด่ พระจเว๋ ซิง รองประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ในฐานะประธานพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเจ้าอาวาสวัดพระหยก เพราะเห็นว่า ท่านได้เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นผู้ที่ใช้หลักธรรมะในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพระนักพัฒนาส่งผลให้วัดพระหยกเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกด้วย

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลนิวส์วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕