หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
หลวงพ่อปัญญา ๓ ปีแห่งการละสังขาร กับ ๔ ปณิธาน
วันที่ ๒๙/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๗๙๙ ครั้ง

 

   คมชัดลึก : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ชาวพุทธไทยทั้งประเทศต้องเกิดธรรมสังเวชเมื่อได้รับทราบข่าวการละสังขารของ "พระพรหมมังคลาจารย์" หรือ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" พระนักเทศน์ พระนักพัฒนาแห่งวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ชื่อว่าเป็นวันฟ้าร้องไห้ ด้วยความรักความอาลัยที่มีต่อท่าน แม้หลวงพ่อจะเคยตั้งอธิษฐาน อุโบสถไม่เสร็จไม่ตาย ซึ่งถือเป็น "มรดกธรรม" ชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อ

 ปณิธานในการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อชาวไทยของหลวงพ่อปัญญา มิใช่เพียงอุโบสถกลางน้ำเท่านั้น หลวงพ่อได้ตั้งปณิธานไว้ ๔ ประการ ประกอบด้วย

 ๑.การสร้างอุโบสถกลางน้ำและวัด ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ๓.โครงการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่บ้านเกิด ใน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ ๔.โครงการฝึกอบรมพระธรรมทายาท

   พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปัจจุบันรับหน้าที่สืบสานปณิธานให้สำเร็จลุล่วง นับแต่หลวงพ่อละสังขารไป บอกว่า ๓ ปีแห่งการจากไปของหลวงพ่อ สิ่งที่ท่านเริ่มก่อตั้งไว้ ปัจจุบันได้ดำเนินการจนใกล้แล้วเสร็จตามความเป็นจริงแล้ว โดยเฉพาะอุโบสถกลางน้ำ ที่หลวงพ่อสร้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทดแทนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่ถูกทำลายไปในครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหลือเพียงซากปรักหักพัง ท่านกล่าวอยู่เสมอว่า คนโบราณยังสามารถสร้างวัดวาอารามใหญ่โตไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ แล้วเหตุใดในสมัยเราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้ในแผ่นดินไม่ได้

    หลังจากที่ท่านได้สร้างอาคารหอพักอาคันตุกะให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ท่านได้ช่วยมหาวิทยาลัยระดมทุนจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เพียง ๘๔ ไร่กว่า เมื่อได้ที่ดินเพิ่มแล้วมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขุดดินจากจุดที่สร้างอุโบสถขณะนี้ ไปถมพื้นที่ให้สูงขึ้น ทำให้มีสระน้ำขนาดใหญ่ขึ้น

   เมื่อหลวงพ่อเห็น ท่านก็กล่าวขึ้นทันทีว่า ที่ตรงนี้แหละจะสร้างโบสถ์กลางน้ำให้พระเณรที่เรียนที่มหาจุฬาฯ ได้ใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม และเพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธทั่วโลก

   งานชิ้นนี้แสนจะยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นงานใหญ่ชิ้นสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อปัญญา โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ วันนี้ อุโบสถกลางน้ำมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๐ ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า ๑๕๐ ล้านบาท และพร้อมที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อมอบให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป

   “อยากให้ชาวพุทธทั่วประเทศได้เดินทางไปดูความคืบหน้าการสร้างอุโบสถกลางน้ำว่า ปัจจุบันนี้มีความสวยงามสมกับความตั้งใจของหลวงพ่อหรือไม่ งบประมาณที่ใช้ในการสร้างตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้ว ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในบริเวณรอบอุโบสถ ยังมีจิตรกรรมที่สวยงาม พร้อมกันนี้ก็ได้อัญเชิญพระประธานไปประดิษฐานในอุโบสถ และพระประจำวันเกิดไปประดิษฐานรอบศาลาราย พร้อมรูปเหมือนของหลวงพ่อขนาดเท่าองค์จริง ไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ที่ตั้งใจไว้ว่า ปี ๒๕๕๔ หลวงพ่อจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี จะประกอบพิธีมอบอุโบสถให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงการจัดงานวิสาขบูชาโลก ตามปณิธานของหลวงพ่อที่ต้องการให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก” พระธรรมวิมลโมลี กล่าว

   "การสืบสานปณิธานของหลวงพ่อที่บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างมุ่งมั่นจะสานต่อให้สำเร็จให้สมดังเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญาตั้งไว้ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วถึง ๓ ปี แต่ความรู้สึกของชาวไทยยังคงมีหลวงพ่ออยู่เคียงข้างเสมอ เสมือนดังท่านยังคงมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอุโบสถกลางน้ำ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นดั่งสัญลักษณ์แทนหลวงพ่อที่มีความห่วงใยต่อลูกหลาน และพระพุทธศาสนา เข้าไปโบสถ์กลางน้ำเมื่อใด ภาพของหลวงพ่อยังคงติดตาตรึงใจของเราอยู่เสมอ เสมือนอมตะวาจาที่ท่านกล่าวไว้ว่า “สร้างโบสถ์ไม่เสร็จ จะไม่ตาย” พระธรรมวิมลโมลี กล่าวทิ้งท้าย

เสร็จทั้งโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์
   ส่วนความคืบหน้าของการสร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี นั้น พระธรรมวิมลโมลี บอกว่า มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อแล้ว รวมทั้งการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่บ้านเกิดของ
หลวงพ่อปัญญา ปัจจุบัน ด้านโครงสร้างอาคารต่างๆ ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ยังขาดขณะนี้คือ เครื่องมือแพทย์มูลค่าประมาณ ๒๙ ล้านบาท โรงพยาบาลที่สร้างเป็นโรงพยาบาล ๓๐ เตียง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะ อ.ศรีนครินทร์ ยังไม่มีโรงพยาบาล แม้จะเป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจดี เพราะมีสวนยางพารามาก และเป็นอำเภอที่มีหลายตำบล ประชาชนมีมาก เป็นอำเภอสุดท้ายของ จ.พัทลุง โรงพยาบาลนี้มีชื่อว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จย่า ที่เคยเสด็จฯ มาอำเภอนี้ เป็นอำเภอเดียวทางภาคใต้ที่ใช้พระนามสมเด็จย่า และถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่สร้างในนามหลวงพ่อปัญญา

   นอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมพระธรรมทายาท การบวชประจำเดือนที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปัจจุบันยังคงดำเนินการตามแบบอย่างที่หลวงพ่อเคยทำมา ถือเป็นการสร้างธรรมทายาทเพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ แต่ละเดือนจะมีกุลบุตรสมัครเข้ารับการอุปสมบทไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน หลังบวช วัดได้อบรมถวายความรู้ตลอดระยะเวลา ๑๕ วัน โดยเน้นที่การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อสร้างรากฐานทางด้านจิตใจให้เป็นผู้เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

   ขณะเดียวกัน ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ยังจัดตั้งสถานีวิทยุคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม ๑๐๔.๗๕ เปิดดำเนินการมาเกือบ ๒ ปีแล้ว สถานีวิทยุนี้สานต่อปณิธานหลวงพ่อ วันหนึ่งเปิดเทปเสียงหลวงพ่อ ๒  ชั่วโมง รวมทั้งฝึกพระในวัดที่เป็นมหาเปรียญให้รู้จักจัดรายการธรรมะ สลับกับรายการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

   "การสืบสานปณิธานของหลวงพ่อที่บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างมุ่งมั่นจะสานต่อให้สำเร็จให้สมดังเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญาตั้งไว้ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วถึง ๓ ปี แต่ความรู้สึกของชาวไทยยังคงมีหลวงพ่ออยู่เคียงข้างเสมอ เสมือนดังท่านยังคงมีชีวิตอยู่"

0 เรื่อง / ภาพไตรเทพ ไกรงู

ที่มา; หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 28 ตุลาคม 2553

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕