หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระเถระจีนแนะชาวพุทธไทย-จีน ใช้ศาสนาสร้างสันติภาพให้แก่โลก
วันที่ ๒๙/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๘๗๘ ครั้ง

    พระจเว๋ ซิง รองประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ในฐานะประธานพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเจ้าอาวาสวัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวภายหลังหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ว่า มจร.มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับการยกย่องยอมรับจากชาวพุทธนานาชาติ ซึ่ง มจร.ได้พยายามผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือชาวพุทธนานาชาติมาโดยตลอด อาทิ การจัดประชุมเถรวาท มหายาน งานประชุมทางพระพุทธศาสนานานาชาติ งานวิสาขบูชาโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางในการส่งเสริมไมตรีจิตมิตรทางธรรมให้แก่ชาว   พุทธในประเทศต่าง ๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม
   
   “วันนี้ชาวพุทธทั้ง 2 ไทยและจีนกำลังพูดคุยกันถึงประเด็นเมืองจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร เมืองจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นไร พระพุทธศาสนาจะพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติในเมืองได้มากน้อยแค่ไหน เป็นหัวข้อที่เราได้คุยกัน และเชื่อว่าการใช้พระพุทธศาสนาในการพัฒนาเมืองใหญ่จะเป็นตัวผลักดันอีกก้าวที่จะทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างชีวิตให้สวยงาม สร้างสังคมพุทธให้เกิดความสมานฉันท์ มีหน้าที่สร้างความปรองดองให้แก่ชาวโลก และเป็นแสงสว่างทางปัญญาอันลึกซึ้งอีกด้วย ซึ่งอาตมาอยากอวยพรให้ชาวพุทธไทย-จีน ร่วมมือร่วมใจเผยแผ่พระเมตตา กรุณา และอุเบกขาของพระพุทธเจ้า เพื่อให้สังคมสงบสันติ ในอันที่จะรักษาสันติภาพของโลกสืบไป” รองประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน กล่าว.

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 29 ตุลาคม 2553

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕