หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา)
วันที่ ๒๙/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๒๘๐ ครั้ง

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ ๒๗๒  สังกัด โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

เลขประจำตัวสอบ ๐๑ นายสุวิทย์  แซวรัมย์
 เลขประจำตัวสอบ ๐๔ นางณัฏฐนาถ ศรีเลิศ
 
เจ้าหน้าที่ทะเบียน เลขที่ ๒๘๓  สังกัด โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

เลขประจำตัวสอบ ๐๒ นางสาวกันยารัตน์ ตะบุตร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เลขที่ ๒๗๕  สังกัด โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
 ไม่มีผู้มาสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เลขที่ ๒๗๖  สังกัด โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
 ไม่มีผู้มาสมัครสอบ

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕