หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.รำลึก100 ปีวันสวรรคต ร.5
วันที่ ๓๐/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๘๔๕ ครั้ง

     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารมหาจุฬาฯ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก 100 ปีวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประกอบพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2553 ในงานดังกล่าวตนได้ปาฐกถาเรื่อง "สมเด็จพระปิยมหาราช กับกุศโลบายเพื่อความปรองดอง" เห็นว่าประ เทศไทยอยู่รอดปลอดภัยและ เจริญก้าวหน้า มาถึงปัจจุบันก็ด้วยพระปรีชาสามารถของล้น เกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไทย นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ไว้ให้พระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน และทรงประกาศเลิกทาสในท่ามกลางกระแสคัดค้านของแต่ละ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นเดียวกับปัจจุบัน แต่พระองค์ก็ทรงมีกุศโลบายที่สามารถสร้างความปรองดองในชาติได้ จนประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

   "เด็กและเยาวชนไทยต้องตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างไว้ มีความรักความสามัคคีเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ ลดความเห็นแก่ตัวพวกตัว โดยเฉพาะในขณะนี้ที่คนไทยหลายส่วนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยธรรมชาติ คนไทยควรลดความขัดแย้งทางความคิดและหันกลับมาสร้างความปรองดองกัน ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ดังเช่นที่พระองค์ท่านเคยทำแบบอย่างไว้เมื่อครั้งอดีต" พระธรรมโกศาจารย์กล่าว

   ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวพระธรรมาจารย์ใหญ่ ติช นัท ฮันห์ แห่งหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศสได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ศิลปะแห่งการตื่นรู้" ซึ่งมีพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากด้วยที่มา;ข่าวสดรายวันวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7275 หน้า 29

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕