หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการเขียนบทความวิจัย
วันที่ ๑๗/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๓๗๙๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓   พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ(ไสว โชติโก) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน ฯ และคณะทำงาน เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการเขียนบทความวิจัย ณ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  สำนักงาน  ๒ มจร อยุธยา  
ในการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวว่า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการเขียนบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนา โดยได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการเขียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนาแก่นักวิจัย
 ทั้งนี้ นักวิจัยได้ลงมือทดลองฝึกการเขียนภาคปฏิบัติจริง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะจัดสัมมนาในวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๔นี้
จากการประชุมดังกล่าวที่ผ่านมา มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย จำนวน ๖๗ รูป/คน ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากว่านักวิจัยที่เข้าร่วมประชุม สามารถพัฒนารูปแบบการเขียนบทความวิจัยได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้น
 
 
คลิ๊ก บัญชีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย userfiles/file/CN6.pdf

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕