หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย ระดับนานาชาติ
วันที่ ๒๐/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๓๕๑๑ ครั้ง

เมื่อวันที่   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓   พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร   ได้กล่าวว่า ขณะนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดเตรียมความพร้อมอย่างยิ่ง ในการจัดงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓    ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
ในการประชุมเตรียมการครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้ประชุมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งด้านผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย และแขกผู้มีเกียรติที่จะเดินทางมาร่วมงาน กว่า ๒๐ ประเทศ   
จะเห็นได้ว่า ผลจากการดำเนินงานจัดสัมมนานานาชาติ ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา   ทำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เป็นที่รู้จักแพร่หลายในนานาประเทศ   
ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาด้านการวิจัย     โดยมีวัตถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาจากองค์กรนานาชาติ
            ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระหว่างกัน
            ๓. เพื่อหาแนวทางในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
            ๔. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาบาลีเป็นในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ
 
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕