หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ทั่วโลกให้ความสำคัญด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๖/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๔๑๖๕ ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓    พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร กล่าวว่า ปัจจุบันนี้นักวิชาการ ทั้งในและนอกประเทศต่างให้ความสนใจด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากนานาประเทศกว่า ๒๐ ประเทศ ที่ให้การตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ มีจำนวนมากกว่า  ๒๐๐  คน
ทั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ผลงานระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักวิชาการต่างๆ ในนานาประเทศได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลงานวิจัย  ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายด้านการวิจัย ที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านศาสนา ปรัชญา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕