หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการ งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๗/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๖๕๘๒ ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๔
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
กำหนดการ
งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๔
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

 
เวลา    ๐๗.๐๐ น.
รถออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ด้านท่าพระจันทร์
เวลา    ๐๘.๐๐ น.
คณะกรรมการมูลนิธิ มจร คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
เวลา    ๐๘.๓๐ น.
-    พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการกำกับมูลนิธิ มจร  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-    ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มจร. จุดเทียนส่องธรรม
-    พิธีกรอาราธนาศีล
-    พระสงฆ์ให้ศีล
-    แสดงพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในรายการ ธรรมรสธรรมรัฐ เรื่อง มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
            โดย    :    พระราชวิจิตรปฏิภาณ    วัดสุทัศนเทพวราราม
                       :    พระราชธรรมวาที    วัดประยุรวงศาวาส
เวลา    ๑๐.๓๐ น
พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา    ๑๑.๐๐ น.
-    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ๓๐๐  รูป
-    ถวายเครื่องไทยธรรม
-    พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ / รับพร
-    ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร
เวลา    ๑๒.๑๕ น.
-    พิธีถวายทุนการศึกษา
-    พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันมูลนิธิ มจร ปีที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๔  กล่าวถวายรายงาน
-    นายสนิท  ไชยวงศ์คต  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ มจร ขานรายชื่อเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา  และพระนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา  ตามลำดับ
-    พระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  อธิการบดี มจร รองประธานกรรมการมูลนิธิ มจร รับทุนการศึกษาจากเจ้าภาพ  มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา และกล่าวสัมโมทนียกถา
-    พระนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งนั้น อนุโมทนา
เวลา  ๑๓.๐๐ น.   
ปาฐกถาธรรม โดย พระธรรมโกศาจารย์
เวลา  ๑๔.๓๐ น.
-    ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิ มจร
-    พระสงฆ์อนุโมทนา / เสร็จพิธี และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
มีรถรับ-ส่งไปจากวัดมหาธาตุ ด้านท่าพระจันทร์ เวลา ๐๗.๐๐ น.
กลับจาก มจร อยุธยา          กรุงเทพฯ เวลา ๑๕.๐๐ น.


 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕