หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา รุ่น ๑
วันที่ ๑๑/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๒๓๗ ครั้ง

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกา รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๑ (ตรงข้ามอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  ภายในบริเวณวัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา (ไฟล์แนบด้านล่าง) ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าพิธีฯ ด้วยตนเอง  ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง ๓๐๕ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค ที่  grads@mcu.ac.th, หรือ siameejang@gmail.com และให้ไปลงทะเบียนรายงานตัวในวันงานก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.   

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ
กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าพิธีมอบประกาศนียบัตร


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕