หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
Meeting: Common Buddhist Text (CBT)
วันที่ ๑๓/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๙๔๒๐ ครั้ง

 

Meeting: Common Buddhist Text (CBT)
 
Proposed agenda
 
 
Wednesday 13. January
 
1st session 09:00 - 11:30
 
Moderator: XXX
 
1.    Welcome from MCU
2.    Presentations of members
3.    Reviewing the agenda of the meeting and assigning posts of moderators for the sessions.
4.    Review of the history and current status of the CBT project based on the minutes and summary of May 2010 workshop (coordinator / CBTCC members)
5.    Looking at the framework of the project in relation to organisation, work process and remuneration / use of funds etc. (CBTCC members)
6.    A review of the “Common Structure” of the CBT and principles of compilation / editorial principles of CBT (Ven. Thich Nhat Tu) with comments by T, M and V members
7.    Following up the completion of the CBT – making the CBT project achieve its purpose 
 
Each period xx minutes
 
 
2nd session 13:00 - 15:00
 
Moderator: xxx
 
8.    Presentation of the section:” The Buddha and His Disciples” by Dr. Somaratne with comments by T, M and V members.
9.    Presentation of the T section based on Pali material by Prof. Premasiri’s with comments by T, M and V members.
10. How to involve the T tradition in reviewing the work of the T compilers.
 
Each period xx minutes
 
 
3rd session 15:15 – 18:00
 
Moderator: xxx
 
11. Presentation of the M section based on Mahayana sutras a.o. by Ven. Dr. Thich Nhat Tu with comments by T, M and V members
12. How to involve the M tradition in reviewing the work of the M compilers
 
Each period xx minutes
 
 
 
 
 
Thursday 14. January
 
1st session 08:30 - 11:30
 
Moderator: XXX
 
13. Presentation of the V section by Mr Jules Levinson and with comments by T, M and V members
14. How to involve the V tradition in reviewing the work of the V compilers
 
Each period xx minutes
 
 
2nd session 13:00 - 15:00 (ท่านอธิการบดี ท่านพระศรีคัมภีรญาณ เข้าร่วมประชุม)
 
Moderator: XXX
 
15. Organising the material within a common thematic structure – how does it work?
16. Principles of compilation – common or different? Size of excerpts, principles of selections, etc.
17. Principles of translation: How to achieve readability and consistency and accuracy. Using existing translations or making new ones?
18. The question of Buddhist terminology. Is it possible to translate common terms by common English equivalents?
19. A common understanding of editorial principles – notes, explanations, introductions, indexes etc.
 
Each period xx minutes
 
 
3rd session 15:15 – 18:00
 
Moderator: XXX
 
20. Issues concerning the organising the project: working groups, CBTCC, CBTAB, consulting members, organising committe, secretariat function
21. Plan of progress: achieving a completed CBT according to a realistic plan of progress with deadlines and targets.
22. Concluding remarks by participants
23. Concluding remarks by CBT organising committee and MCU hosts
 
 
Each period xx minutes
 
 
Oslo 6 January 2011
 
Egil Lothe
Coordinator CBT organising committee
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕