หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔
วันที่ ๑๓/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๘๙๘๓ ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง "พุทธธรรมกับการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรม :  พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล,ดร.,  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน นักวิชาการศึกษาวัฒนธรรม จ.นนทบุรี  ดำเนินรายการโดย  นางสาวกัญญา สรคุณากร   อาจารย์บรรยายพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.. ๒๕๕๔ เวลา  ๑๒.๓๐  น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  พิธีกรดำเนินการ :  นางสาวอรชร ไกรจักร์ นิสิตพระไตรปิฎกศึกษา  นางสาวปุณยนุช ฟ้าภิญญ์โญ นิสิตปริญญาโทพุทธศาสนา (ภาคปกติ รุ่นที่ ๒๓)  สำรองที่นั่ง โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐

กำหนดการ


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕