หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยฯ และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อภัททันตะ
วันที่ ๑๔/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๑๐๕ ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ  ณ ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          ในวันเดียวกัน พระครูปลัดสวัฒนวชิรคุณ ได้กล่าว สาราณียธรรม ระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อภัททันตะที่มีต่อมหาวิทยาลัย และ
          พระอาจารย์สมภาร สมภาโร ผศ. ได้กล่าว สาราณียธรรม ระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อภัททันตะที่มีต่อเหล่าลูกศิษย์
          พร้อมกันนี้ พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวชารังสฤษฎิ์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก-อุบาสิกาวัดมหาธาตุฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕