หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
นักวิจัยพุทธ 22 ชาติเชิดชู 'ในหลวง'-ทรงอุปถัมภ์ศึกษาบาลี
วันที่ ๑๔/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๔๖๐ ครั้ง

       

     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนคร ศรีอยุธยา ได้มีการสัมมนาผลงาน วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "พระพุทธศาสนา : ความรู้ จริงและคุณภาพชีวิต (Buddhism : Truthful Knowledge and Quality of Life The 3 International Buddhist Research Seminar)" ซึ่งเป็นการสัมมนาระดับนานาชาติด้วยภาษาบาลีเวทีแรกของโลก โดยมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีทั้งฝ่ายเถรวาท มหายานและวัชรยานจาก 22 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ฮังการี ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยูกันดา อินเดีย ศรีลังกา พม่า เป็นต้น 

    ทั้งนี้ พระพุทธศาสนาความรู้จริงและคุณภาพชีวิต คือ การนำเอาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อชีวิตและสังคม ที่สำคัญต้องค้นหาความจริงว่าพระพุทธศาสนาคือศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์ สิ่งที่นักวิจัยต้องหาคำตอบร่วมกันคือการขจัดความแตกต่างทางความคิด เช่น พุทธฝ่ายเถรวาท ถือวันเพ็ญเดือนหก เป็นวันวิสาขบูชา ขณะที่ฝ่ายมหายาน ถือวันที่ 8 เม.ย.ของทุกปี เป็นต้น ระหว่างการสัมมนา นักวิจัยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงว่า การสื่อสารภาษาบาลีของชาวพุทธกำลังถูกท้าทายจากวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาจทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของภาษาลดลง ขณะเดียวกันการสื่อสารด้วยภาษาบาลีระหว่างชาวพุทธลดน้อยลง มีแต่การใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์เท่านั้น 

   ดังนั้น จึงเสนอให้คณะสงฆ์จากประเทศไทย ศรีลังกา และพม่า ร่วมกันทำวิจัย จะหาวิธีการใดให้มีการใช้การสื่อสารภาษาบาลีในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น ที่สำคัญต้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเผยแผ่ให้กับชาวโลก

   ด้าน พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประธานจัดงาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้ยกย่องประเทศไทยว่ามีความเข้มแข็งในการใช้และรักษาภาษาบาลีอย่างถูกต้องตามพุทธพจน์มากที่สุดในโลก และยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมะ ทั้งทรงให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีอย่างเข้มแข็งทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงที่ให้ทุนสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาภาษาบาลี เป็นการให้กำลังใจการศึกษาคณะสงฆ์ ที่สำคัญทรงปฏิบัติกรรมฐานด้วยพระองค์เองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ขณะที่ประชาชนในประเทศให้ความศรัทธาและสนับสนุนในทุกด้าน นอกจากนี้ คณะสงฆ์ไทยยังมีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและการสอบภาษาบาลีอย่างเข้มแข็งด้วย

ที่มา; หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7351

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕