หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธศาสนานิกายเซน
วันที่ ๑๗/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๗๘๖ ครั้ง           ดาวน์โหลด กำหนดการกิจกรรม>>>

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธศาสนานิกายเซน
โดย Ven. Noritake พระธรรมาจารย์แห่งพระพุทธศาสนานิกายเซน จากประเทศญี่ปุ่น
(บรรยายและนำปฏิบัติเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย)
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
ภาคเช้า เวลา     ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
                ภาคบ่าย เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
ภาคเช้า เวลา     ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
                ภาคบ่าย เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
 
สถานที่:        ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
                         
สำรองที่นั่งหฟังบรรยายและปฏิบัติธรรมได้ด่วน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ที่
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน D
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๖๔-๙ โทรสาร  ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕ 
E-mail:  
witessamphan@hotmail.com  witessamphan@yahool.com

แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕