หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๗
วันที่ ๑๒/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๘๐๖๐ ครั้ง              รับเอกสารและใบสมัคร ฟรี ได้ที่... 

    . สำนักงานฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ อาหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     ๒. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ห้อง D 300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน D มหาวิยทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถดาวน์โหลดชุดใบสมัคร ฟรี... (เอกสาร ๑ ชุด มี ๔ แผ่น)

          ๑. ใบสมัคร>>>  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (กรอกรายละเอียดทั้ง ๒ ภาษา)
          ๒. ปฏิทินโครงการ>>>
          ๓. คุณสมบัติ
และหลักฐานการสมัคร>>>

          ๔. ตารางสอบข้อเขียน>>>

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานฝ่ายธรรมวิจัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ และ กองวิเทศสัมพันธ์ มจร อยุธยา
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 
๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๖-๙, ๐๘ ๑๓๗๑ ๘๘๑๒

 


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕