หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รวมไตรปิฎก3นิกาย มจร.ทำคืบหน้า80%
วันที่ ๒๑/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๒๔๕ ครั้ง

     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้มจร. จัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ในวันที่ 12-14 พ.ค. 2554 ณ มจร. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กท.ในหัวข้อ “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development) และคณะกรรมการฯยังมีมติให้จัดพิมพ์บทความทาง วิชาการเพื่อเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมจากนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เสนอเข้ามา โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ และมีโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรมอบให้ด้วย โดยผู้สนใจส่งบทความได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3524-8098 หรือเว็บไซต์ www.li.mcu.ac.th
    
   “ก่อนหน้านี้ที่ประชุมชาวพุทธ ได้ตกลงรวบรวมพระไตรปิฎกนิกายมหายาน นิกายเถรวาท และนิกายวชิรญาณ มาเป็นพระไตรปิฎกฉบับสากล แปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแผ่ตามโรงแรมทั่วโลก ซึ่งในการประชุมวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ เพื่อหาข้อสรุปการนำเนื้อหาของทั้ง 3 นิกาย มาเรียบเรียงไว้ในฉบับสากล เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้การยอมรับในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากลแล้วก็จะให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศนำไปแปลเป็นภาษาของตนต่อไป” พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว 
    
    พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร กล่าวว่า  การจัดทำเนื้อหาต้นฉบับพระไตรปิฎกได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80%  ประกอบด้วย ต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย, อักษรโรมัน, ต้นฉบับภาษาไทย โดยได้มอบหมายพระมหาเจิม สุวโจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาร่วมจัดทำให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕