หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมสรุปงานสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๔/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๖๓๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสวโชติโก) รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมสรุปงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ  ครั้งที่ ๓   ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ   โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบัน  จำนวน ๒๓ รูป/คน ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา
 
ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวว่า จากการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน จากทุก ๘ องค์กร ทั้งในและนอกประเทศ   พร้อมกันนี้มีผู้สนใจ นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมประชุม  ประเทศไทย จำนวน ๒๗๘ รูป/คน ต่างประเทศ จำนวน ๑๑๑ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๓๙๒ รูป/คน  ทำให้การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
นอกจากนี้ นักวิชาการ นักวิจัย จากต่างประเทศทั่วโลก ยังแสดงความจำนงในการเข้าร่วมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ อีกด้วย เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย ที่ช่วยกันดำเนินงานจัดสัมมนาในครั้งนี้   ซึ่งถือว่า เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้ทั่วโลกได้รับทราบว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นเลิศทางด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕