หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวด่วน !! รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย
วันที่ ๒๔/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๘๐๓ ครั้ง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รับสมัคร  "ลูกจ้างโครงการวิจัยจำนวน ๓ รูป"
 
      
              ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจรมีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้าง
โครงการวิจัยประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  จำนวน ๓ รูป
 
จำนวน ๑ รูป มีคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑. เป็นพระภิกษุ
๒. วุฒิการศึกษา
         -  ปริญญาตรีหรือโท (หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์) ขึ้นไปและ
-          เปรียญธรรม ๖ ประโยคขึ้นไป
 
 
จำนวน ๒ รูป มีคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑. เป็นพระภิกษุ
๒. วุฒิการศึกษา
         -  ปริญญาโทหรือเอก (หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์) ขึ้นไปและ
         -  เปรียญธรรม ๖ ประโยคขึ้นไป
 
 
คลิ๊กใบสมัครได้ที่นี้  userfiles/file/Noi.pdf
 
ติดต่อ :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุกรุงเทพฯ
ห้อง ๒๐๗   โทร. ๐๒-๒๒๖-๓๓๙๘ ภายใน ๑๑๒๑
 E-mail : budrsin@mcu.ac.th
 
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕