หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มส.อนุมัติ มจร.-จัดวิสาขบูชาโลก 54
วันที่ ๒๖/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๐๕๗ ครั้ง

     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร หัวข้อ 'พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ' 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ก่อนจะประชุมคณะกรรมการวิสาขบูชาโลก ได้ประชุมทำงานเป็นกองบรรณาธิการและกำหนดวิธีการรวบรวมเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำต้นฉบับ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมชาวพุทธฯ ได้ตกลงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำไปมอบไว้ตามโรงแรมทั่วโลก ประกอบด้วยฉบับภาษาไทย ภาษาสันสกฤต โดยรวมพระไตรปิฎกจากนิกายมหายาน นิกายเถรวาท และนิกายวชิรญาณมาเป็นเล่มเดียวให้มีความเป็นสากล เบื้องต้นกำหนดให้นำพระไตรปิฎกภาษาบาลีของแต่ละนิกายมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเข้าหารือที่ประชุม เพื่อหาข้อสรุปถึงการนำเนื้อหาของทั้ง 3 นิกายมารวบรวมเรียบเรียงในฉบับสากล เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้การยอมรับในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากลแล้ว ให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศนำไปแปลเป็นภาษาของตนเองได้ 

    ด้าน พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า มหา วิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นบรรณาธิการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากล ในส่วนของไทยประกอบด้วย คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย,คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี, คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกภาษาไทยอักษรโรมัน และคณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมเมอร์ ในด้านเนื้อหาต้นฉบับได้ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 80 คือ ต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย, อักษรโรมัน, ต้นฉบับภาษาไทย โดยได้มอบหมายพระมหาเจิม สุวโจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้ระดมนักวิชาการ ปฏิบัติงานประจำเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป


ที่มา; หนังสือพิมพ์ช่าวสด วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7363 หน้า 32

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕