หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คมชัดลึก :วธ.ผนึกมจร.จัดโครงการติวเข้มให้พระธรรมวิทยากร นำหลักธรรมะมาอบรมบ่มนิสัยเด็กแต่ละจังหวัด ชี้แนวโน้มเด็กกระทำผิดพุ่งแถมรุนแรง
วันที่ ๐๑/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๗๑๖ ครั้ง

   นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ศน.จะจัดการอบรมพระธรรมวิทยากร โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนประจำปี 2554 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้พระธรรมวิทยากรให้เข้าใจปัญหาและสภาวะของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปอบรมกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้ตรงกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น รวมทั้งจะผลิตพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพ ในการทำหน้าที่อบรมเด็กและเยาวชน ประชาชน ของแต่ละจังหวัด
   นายสด กล่าวอีกว่า จากการที่ศน.ได้ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กในปัจจุบัน พบว่า เด็กมีแนวโน้มกระทำผิดมากขึ้น และมีความรุนแรง ทั้งคดีในความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งเสพติด อบายมุข สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีการกระทำผิดมากขึ้น มาจากสภาพปัญหาครอบครัว ส่งผลให้เด็กถูกทอดทิ้งและได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมทำให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมมากขึ้นทุกวัน ซึ่งที่ผ่านมา ศน.ได้ส่งเสริมให้ พระธรรมวิทยากร เป็นผู้อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความผิด และพบว่า เด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข

 “ผมได้ประสานกับมจร. โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร. เป็นผู้ให้ความรู้พระวิทยากร ซึ่งทั้ง 2 ส่วนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมของพระวิทยากร จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และสังคม เพราะผมถือว่า พระสงฆ์คือต้นแบบผู้ดำรงตนที่ดีของกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะต้องมีความรู้ และมีจริยวัตรที่งดงาม ที่จะต้องมีการส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องให้ท่านรู้เท่าทันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมด้วย” อธิบดีศน.กล่าว

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kaiwaisai.com/main.php?url=news_view&id=543&cat=M
 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕