หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผอ.สพ. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ”
วันที่ ๐๑/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๔๒๘๔ ครั้ง

 

 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร  ประชุมบรรยายพิเศษเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” ณ  ห้อง  ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ  แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จำนวน ๑๘ รูป/คน 
 
การบรรยายพิเศษครั้งนี้  ท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักและนโยบายของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   โดยการเสริมสร้างวิธีการทำงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  และสร้างพลังแห่งความสามัคคีในทุก ๆ องค์กร
 
และนอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ ยังได้กล่าวสรุปประเด็นวิธีการทำงานไว้อย่างน่าสนใจว่า “การทำงานในหน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ สิ่งที่ทุกคนต้องปลุกฝังเป็นอันดับแรก คือ ความตั้งใจในการทำงานและความมีสำนึกในการให้บริการ รวมถึงการทำงานเป็นทีม การอุทิศตนเพื่องานส่วนรวม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานในทุก ๆ หน่วยงาน
 
ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และมีต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมที่จะพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงาน   อันจะนำซึ่งความผลแห่งสำเร็จในการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
 
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕