หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
งานวันมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๐๘/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๖๔๖ ครั้ง

 

 
ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๔
ณ ลานสวดมนต์หน้าอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
บริจาคตั้งทุน เพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ห้อง ๑๐๘
  
กำหนดการ
งานวันมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ลานสวดมนต์หน้าอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
*******************
เวลา    ๐๗.๐๐   น.         ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา    ๐๘.๐๐   น.          คณะกรรมการมูลนิธิ พอ.มหาจุฬาฯ
                                       ผู้บริจาค ตั้งทุน  มูลนิธิ ผู้ปกครองและ
                                       นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ
                                       พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา    ๐๙.๐๐   น.          พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
                                       ลงกรณราชวิทยาลัย และ   ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ พอ.
                                       มหาจุฬาฯ ประธานสงฆ์ ถึงมณฑลพิธี
                                  -    จุดธูปเทียนและกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                                  -    นางจุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์ ผู้จัดการมูลนิธิ พอ.
                                       มหาจุฬาฯ กล่าวถวายรายงาน
                                  -    ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา                             
                                  -    นางเฉลิม ยิ้มจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลาง
                                       ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ และกรรมการ   มูลนิธิ พอ. มหาจุฬาฯ
                                       ถวายเครื่องไทยธรรม แด่ประธานสงฆ์
เวลา    ๑๐.๐๐   น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุประทาน เสร็จแล้วเจริญพระพุทธมนต์
                                  -     ถวายเครื่องไทยธรรม
                                  -     พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา    ๑๑.๐๐   น.           ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
เวลา    ๑๒.๐๐  น.            ทอดผ้าป่าสามัคคี ตั้งทุนมูลนิธิ พอ.มหาจุฬาฯ
                                                  เสร็จพิธี
                                   ***************************
 
 
 
 


 

 


แหล่งข่าว : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕