หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสงฆ์จากประเทศจีนเยี่ยมชม มจร อยุธยา
วันที่ ๑๓/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๐๕๖ ครั้ง


 

             เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดสวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะสงฆ์(นิกายมหายาน) จากประเทศจีน นำโดย SHI MING SHENG รองหัวหน้าคณะสงฆ์ฝ่ายการต่างประเทศของประเทศจีน, หัวหน้าคณะสงฆ์จีนประจำมณฑลกวางตุ้ง พร้อมคณะจำนวน 14 รูป/คน ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

               ในการเข้าเยี่ยมชม มจร ของคณะสงฆ์จากประเทศจีนในครั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงการบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรในการเรียนการสอนของ มจร พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ เป็นผู้อธิบายและให้คำตอบ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของคณะสงฆ์จากประเทศจีน เมื่อจบการสนทนาผู้นำคณะสงฆ์จากประเทศจีนได้มอบของที่ระลึกแก่พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ มอบของที่ระลึกของ มจร แก่คณะสงฆ์จากประเทศจีน จากนั้นร่วมกันถ่ายรูปหมู่ที่หน้าห้อง ๒๐๕

                ต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะสงฆ์จากประเทศจีนได้เข้าเยี่ยมชม มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ โดยนำเที่ยวชม อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก อุโบสถกลางน้ำ และอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ตามลำดับ


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕