หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งเรืองส่งบุคลากรผู้บริหารระดับต้นเข้ารับการอบรม
วันที่ ๐๙/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๘๓๔ ครั้ง

 

            ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดฝึกอบรมพัฒนานักบริหารระดับต้น ในเบื้องต้นได้อาราธนาและเรียนเชิญบุคลากรผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ รองผู้อำนวยการกอง, รองผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย กำหนดจัดอบรมพัฒนานักบริหารระดับต้น เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก ระหว่างวันที่ ๑๒ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๕ วัน ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ ๑๗ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๗ วัน
                เพื่อให้การฝึกอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพลุล่วงไปด้วยดี จึงเรียนมาเพื่อได้    โปรดแจ้งให้ รองผู้อำนวยการกอง, รองผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ภายในส่วนงานของท่านได้รับทราบแล้วส่งรายชื่อมายังฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ   E-mail : hr.mcu@hotmail.com       
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วมาเข้ารับการฝึกอบรมด้วยจักขอบคุณยิ่ง

 

ประกาศจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดข้อควรปฏิบัติได้ที่นี่


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕