หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้นำชุมชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนมุมมองทางศาสนา
วันที่ ๑๔/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๙๒๕ ครั้ง

  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น มูลนิธิชนชุมท้องถิ่นพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน นำโดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ในฐานะผู้อำนวยการ ได้มีหนังสือถึงพระเดชพระคุณอธิการบดี ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมภารกิจเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย       


         
            ในการนี้ พระเดชพระคุณ ศ.ดร. พระธรรมโกศาจารย์ได้โปรดเมตตานุเคราะห์ให้พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศาสนา (Interfaith Dialogue)  ซึ่งการร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้ชุมชน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ ท่าน

            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวนั้น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศาสนาในหัวข้อเรื่อง “โลกแห่งความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรม: เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างไร" และ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแง่มุมในเชิงวิชาการด้านนี้ นักสันติวิธี หรือนักศึกษาที่สนใจงานด้านสันติภาพสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1208&menutype=1&articlegroup_id=187


 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕