หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศตาราง สถานที่และห้องสอบข้อเขียนพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๗
วันที่ ๑๒/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๖๘๑ ครั้งกำหนดการสอบข้อเขียน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๗ 

                  สอบ วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
      สถานที่สอบ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง D516 และ D517 โซน D

เวลา ๐๘.๐๐ น.                   พร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ โซน D  (เธียร์เตอร์ D)
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.         สอบวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.         ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         พักอิริยาบถ ตามอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.         สอบวิชา พระพุทธศาสนา
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.         สอบวิชา ความรู้ทั่วไป
เวลา ๑๖.๐๐ น.                    เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้าสอบถึงสถานที่ตามกำหนดการข้างต้น ผู้เข้าสอบสามารถเข้าพักที่ มจร อยุธยา ในคืน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้ โดยพักที่
อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ ห้อง D319-D324
 
ติดต่อ... 
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

                     อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ ห้อง D300 
             ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
            โทรศัพท์
  ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๖-๙,  ๐๘ ๑๓๗๑ ๘๘๑๒, ๐๘ ๑๖๒๒ ๓๒๗๕
                     


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕