หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ด่วน !! สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมปฏิบัติการ งปม.๔๗-๕๓
วันที่ ๒๘/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๗๗๔ ครั้ง

               
             ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดประชุมปฏิบัติการติดตามรายงานการวิจัย งปม.๔๗-๕๓  ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (สำนักงาน ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
 
                ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบมาพร้อมกันนี้  ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อนักวิจัยจักได้นำเสนอความก้าวหน้าหรือรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการตรวจไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 
โดยนักวิจัยสามารถส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันฯ ได้
ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้
 
คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี้
๑.       บัญชีรายชื่อนักวิจัยเข้าร่วมประชุมuserfiles/file/NOi1.pdf
๒.     กำหนดการ userfiles/file/NOI2.pdf
๓.     แบบตอบรับ userfiles/file/NOi3.doc
 
 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ห้อง ๒๐๗   
            อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร 
            กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์/ โทรสาร : ๐-๒๒๒๖-๓๓๙๘ (ภายใน ๑๑๒๑)  
หรือ E-Mail : budrsin@mcu.ac.th

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕