หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มส. สั่งห้ามโรงเรียนตัดคำว่า“วัด” ออกจากชื่อโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์
วันที่ ๐๑/๐๓/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๐๓๑๔ ครั้ง

           วันนี้ ( 28 ก.พ.) ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ว่า ที่ประชุมมส.ได้มีมติเห็นชอบไม่ให้ตัดคำว่า วัด ที่นำหน้าชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ หากวัดใดที่ดำเนินการตัดออกไปแล้ว ต้องนำคำว่า วัด มาใส่ในชื่อโรงเรียนเช่นเดิม ซึ่งเรื่องนี้ มส.ได้พิจารณาตามข้อเสนอของ คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งยังได้แนบหนังสือของนายอดิศักดิ์ วรรณสิน นายกสมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ที่ได้ขอให้คณะอนุกรรมมาธิการฯพิจารณาตรวจสอบเรื่องการใช้คำว่า วัด รวมกับชื่อของโรงเรียน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศชาติ เพราะมีโรงเรียนวัดหลายแห่งได้ตัดชื่อวัดออกจากชื่อโรงเรียนไปแล้ว

           นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า มส.และคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การแพทย์ ซึ่งพระสงฆ์มีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนภายในวัดเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน เช่น เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ เป็นครูใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า    วัดกับโรงเรียนคู่กันในสังคมไทย พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษา ซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพ ต่อมาได้มีนักการศึกษาหัวสมัยใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทกำหนดแผนการศึกษาของชาติ ได้พยายามตัดรากเหง้าแห่งความมั่นคงของชาติ ด้วยการตัดคำว่า วัด ออกจารสารบบของการศึกษา เห็นว่า เป็นเรื่องล้าหลัง ไม่ทันสมัย

           ผอ.พศ. กล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา เห็นว่า การตัดชื่อวัด ออกจากชื่อโรงเรียนส่อให้เห็นว่า มีเป้าหมายในการลดบทบาทของวัดหรือพระสงฆ์ไทยให้หมดไป หรือหายไปจากสังคมไทย ประเด็นดังกล่าวนี้ถือว่า เป็นบ่อนทำลายสถาบันชาติ และสถาบันพระพุทธศาสนา ทางคณะอนุกรรมาธิการฯจึงได้มีการประชุมร่วมกันก่อนหน้านี้แล้ว โดยที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา จึงมีมติแจ้งให้มส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ศรลัมน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เสนอข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1.ขอให้เจ้าอาวาสซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด ให้ใช้ชื่อวัด เช่น โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ หรือ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิดาราม 2.ขอให้เจ้าอาวาสกับดูแลเกียรติภูมิของวัดกับโรงเรียนอย่างมีศักดิ์ศรี และ3.ให้พศ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขระเบียบให้นำชื่อวัดมานำหน้าชื่อโรงเรียน

           “ตอนนี้ มส.ได้มีมติออกไปแล้ว ถือเป็นคำสั่งที่ผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนี้ไป วัด ที่มีโรงเรียน จะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบว่า ห้ามตัดคำว่าวัดออกจากชื่อของโรงเรียน หากโรงเรียนไหนตัดออกไปแล้ว ให้นำกลับมาใส่นำหน้าชื่อโรงเรียนเหมือนเดิม ซึ่งหากวัดใดไม่ดำเนินการ ถือว่า มีความไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมส. เพราะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของวัดปัจจุบันจะต้องทำสัญญาเช่าตามระเบียบการเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ โดยทางวัดสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาว่า โรงเรียนจะต้องห้ามตัดคำว่าวัดออกจากชื่อของโรงเรียน ซึ่งมีตัวอย่างกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วของ โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ที่จะตัดคำว่า วัด ออก แต่วัดแจ้งว่า หากตัดคำว่าวัดออก ก็ต้องย้ายโรงเรียนออกไปจากพื้นที่ด้วย โรงเรียนจึงไม่ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการตัดคำว่า วัด ออกจากชื่อโรงเรียนผมคิดว่า ก็ควรที่จะตัดคำว่า เซนต์ พระแม่ สุเหร่า ออกจากชื่อของโรงเรียนด้วย ส่วนจำนวนของโรงเรียนที่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปแล้ว ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดคงจะต้องมีการสำรวจอีกครั้ง

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่ตัดคำว่า วัด ออกจากชื่อโรงเรียนมีหลายแห่ง อาทิ โรงวัดเทพศิรินทร์ เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์  โรงเรียนวัดเทพลีลา เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพลีลา  เป็นต้น

           "การที่มหาเถรสมาคมออกชี้ชัดเจนแบบนี้ เป็นมติที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของพระสังฆาธิการ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส เพราะเมื่อเร็วๆนี้มีผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ พูดแบบง่ายๆ คือ โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัด ได้ประสานมาทางวัด เพื่อขออนุญาตตัดคำนำหน้าว่า "วัด" ออกจากคำนำหน้าโรงเรียน ด้วยเหตุผลว่าเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นสากล ทันสมัย เป็นการยกระดับโรงเรียน การที่มหาเถรสมาคมมีมติเช่นนี้เป็นการสร้างความเบาใจให้กับเจ้าอาวาสอย่างยิ่ง เพราะจะได้ไม่ต้องมากังวลประเด็นปัญหาดังกล่าว กรณีการขอตัดชื่อวัดเคยเกิดขึ้นกับวัดหลายแห่ง เช่น โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ผู้บริหารในอดีตก็เคยมาขอเจ้าอาวาส (พระธรรมญาณมุนี : วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.8) ซึ่งท่านละสังขารไปแล้ว หลวงพ่อตอบผู้บริหารไปว่า "อาตมาอนุโมทนาเห็นดีด้วยที่จะตัดคำว่าวัดออกไป แต่ขอให้เอาโรงเรียนออกจากที่วัดไปด้วย และหลวงพ่อถามกลับคืนไปว่า คำว่า " วัด" มันเป็นอัปมงคลตรงไหน"ผู้บริหารตอบหลวงพ่อเพียงว่า "เป็นนโยบายผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป" และแล้วการตัดคำนำหน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด  สาเหตุที่ผู้บริหารโรงเรียนสมัยนั้นมาขอตัดคำว่าวัดออกจากโรงเรียนก็เพราะนโยบายผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนั่นเอง กรณีนี้ตัวอย่างที่ดีของสมภาร ที่มีปฏิภาณสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้"

แหล่งข่าว :  www.dailynews.co.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕